Mirė Kaltanėnų parapijos klebonas kun. Jeronimas Petrikas

You are here: